Dzienny rozkład zajęć wg koncepcji bł. E. Bojanowskiego dla grupy dzieci 3-letnich

7:00 – 8:20 Schodzenie się dzieci Przywitanie się z nauczycielką pozdrowieniem chrześcijańskim i z dziećmi Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci Praca wyrównawczo – korekcyjna, indywidualna lub w małych zespołach Czynności porządkowo – gospodarcze w sali
8:20 – 8:30 Ćwiczenia poranne
8:30 – 9:00 Przygotowanie do śniadania, krótka modlitwa, śniadanie
9:00 – 9:10 Wspólna modlitwa Wprowadzenie w tematykę dnia, obserwacja pogody
9:10 – 10:00 Zabawy spontaniczne wg zainteresowań dzieci
10:00 – 10:40 Zajęcia zorganizowane
10:40 – 11:30 Pobyt na świeżym powietrzu, spacery, zabawy ruchowe
11:30 – 11:45 Czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu
11:45 – 12:15 Modlitwa, obiad – zachowanie odpowiedniej postawy i kulturalne spożywanie posiłku
12:15 – 12: 30 Czynności higieniczne, mycie zębów, czynności gospodarczo- porządkowe
12: 30 – 13:00 Zabawy relaksacyjne Słuchanie opowiadanych bajek i czytanej literatury dziecięcej
13:00 – 14:20 Zabawy swobodne dzieci Zajęcia praktyczne – prace w ogrodzie, obserwacje przyrodnicze Zabawy na powietrzu, gry sportowe i zabawy ruchowe na placu zabaw Zajęcia dodatkowe w zespołach – rozwijanie zainteresowań dzieci Indywidualna lub zespołowa praca wyrównawczo – korekcyjna Praca z dzieckiem zdolnym
14:20 – 14:30 Czynności higieniczne, przygotowanie do podwieczorku
14:30 – 15:00 Modlitwa, podwieczorek
15:00 – 17:00 Swobodna aktywność dzieci wg ich pomysłów i zainteresowań Zabawy na powietrzu, zabawy ruchowe na placu zabaw Ćwiczenia utrwalające wiadomości Praca indywidualna wyrównawczo – korekcyjna i z dzieckiem zdolnym Pożegnanie z nauczycielką, z dziećmi i rozchodzenie się do domu

Dzienny rozkład zajęć wg koncepcji bł. E. Bojanowskiego dla grupy dzieci 4-letnich

7:00 – 8:20 Schodzenie się dzieci Przywitanie się z nauczycielką pozdrowieniem chrześcijańskim i z dziećmi Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci Praca wyrównawczo – korekcyjna, indywidualna lub w małych zespołach Czynności porządkowo – gospodarcze w sali
8:20 – 8:30 Ćwiczenia poranne
8:30 – 9:00 Przygotowanie do śniadania, krótka modlitwa, śniadanie
9:00 – 9:10 Wspólna modlitwa Wprowadzenie w tematykę dnia, obserwacja pogody
9:10 – 10:00 Zabawy spontaniczne wg zainteresowań dzieci
10:00 – 10:40 Zajęcia zorganizowane
10:40 – 11:30 Pobyt na świeżym powietrzu, spacery, zabawy ruchowe
11:30 – 11:45 Czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu
11:45 – 12:15 Modlitwa, obiad – zachowanie odpowiedniej postawy i kulturalne spożywanie posiłku
12:15 – 12: 30 Czynności higieniczne, mycie zębów, czynności gospodarczo- porządkowe
12: 30 – 13:00 Zabawy relaksacyjne Słuchanie opowiadanych bajek i czytanej literatury dziecięcej
13:00 – 14:20 Zabawy swobodne dzieci Zajęcia praktyczne – prace w ogrodzie, obserwacje przyrodnicze Zabawy na powietrzu, gry sportowe i zabawy ruchowe na placu zabaw Zajęcia dodatkowe w zespołach – rozwijanie zainteresowań dzieci Indywidualna lub zespołowa praca wyrównawczo – korekcyjna Praca z dzieckiem zdolnym
14:20 – 14:30 Czynności higieniczne, przygotowanie do podwieczorku
14:30 – 15:00 Modlitwa, podwieczorek
15:00 – 17:00 Swobodna aktywność dzieci wg ich pomysłów i zainteresowań Zabawy na powietrzu, zabawy ruchowe na placu zabaw Ćwiczenia utrwalające wiadomości Praca indywidualna wyrównawczo – korekcyjna i z dzieckiem zdolnym Pożegnanie z nauczycielką, z dziećmi i rozchodzenie się do domu
             

Dzienny rozkład zajęć wg koncepcji bł. E. Bojanowskiego dla grupy dzieci 5 letnich

7:00 – 8:00 Schodzenie się dzieci. Przywitanie się z nauczycielką pozdrowieniem chrześcijańskim i z dziećmi. Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci. Praca wyrównawczo – korekcyjna, indywidualna lub w małych zespołach. Czynności porządkowo- gospodarcze w sali.
8:00 – 8:20 Ćwiczenia poranne, ćwiczenia logopedyczne
8:20 – 8:50 Przygotowanie do śniadania, śniadanie
8:50 – 9:00 Wspólna modlitwa, Wprowadzenie w tematykę dnia, uzupełnienie kalendarza pogody.
9:00 – 9:30 Zabawy spontaniczne wg zainteresowań dzieci.
9:30 – 10:30 Zajęcia zorganizowane.
10:30 – 11:30 Pobyt na świeżym powietrzu, spacery, zabawy i gry ruchowe na placu zabaw.
11:30 – 11:45 Czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu.
11:45 – 12:15 Modlitwa przed posiłkiem, Obiad – zachowanie odpowiedniej postawy i kulturalne spożywanie posiłku.
12:15 – 12: 30 Czynności higieniczne, mycie zębów, czynności gospodarczo- porządkowe.
12: 30 – 13:00 Zabawy relaksacyjne, słuchanie czytanej literatury dziecięcej.
13:00 – 14:20 Swobodna aktywność dzieci wg ich pomysłów i zainteresowań, zajęcia praktyczne – prace w ogrodzie, zabawy na powietrzu, zabawy ruchowe na placu zabaw, zajęcia dodatkowe w zespołach – rozwijanie zainteresowań dzieci, indywidualna lub zespołowa praca wyrównawczo – korekcyjna, praca z dzieckiem zdolnym.
14:20 – 14:30 Czynności higieniczne, przygotowanie do podwieczorku,
14:30 – 14:50 Podwieczorek
14:50 – 15:10 Modlitwa, refleksje nad własnym zachowaniem, podsumowanie dnia.
15:10 – 17:00 Dowolna działalność dzieci, zabawy w sali lub na powietrzu. Praca wyrównawcza i z dzieckiem zdolnym. Ćwiczenia utrwalające wiadomości, wykańczanie prac plastycznych. Pożegnanie z nauczycielką, z dziećmi i rozchodzenie się do domu.